Det sägs att vår valuta skapas ur tomma intet.

Men hur sant är det?
Är det tomma intet verkligen, tomt?
Om det tomma intet kan flytta på materia (och pengars och tillgångars (upplevda?)) värde. Är vår värld då ett jättestort pyramidspel som någon gång kommer att kollapsa?

Eller är sanningen att världen kommer att expandera i all evigt? För allt ihop är en stor tre dimensionell illusion, från ett två dimensionellt hologram, av det förflutna? Där allt det förgångna alltid är sammanlänkat med nutid och framtid.

Se filmen ”The Fabric of the Cosmos: What Is Space?” på Youtube.