• 211,000,000,000,000 US-dollar (eller 1.371.000 miljarder svenska kronor) – numret på alla bokförda derivat i USA
  • 707,000,000,000,000 US-dollar (eller 4.595.500 miljarder svenska kronor) – numret på alla bokförda derivat i Världen
  • Enbart Deutsche Bank i Tyskland har derivat för ett värde som är större än Tysklands sammanlagda BNP på 2570 miljarder euro (år 2011)

OBS ! inga ej bokförda derivat är medräknade. Det är vanligt att derivat inte bokförs inom finansindustrin. Från 30% upp till 70% av derivaten bokförs inte, enligt uppskattningar från olika källor.

Det kan finnas över 13.000 tusen miljarder svenska kronor i osäkra tillgångar där ute i finanssystemet världen över.  Jordens atmosfären består naturligt av tre tusen miljarder ton av den s.k. farliga växthusgasen koldioxid. Dvs 13000 gånger mindre ton (farlig?) koldioxid än osäkra tillgångar i t.ex. PIGGS-statobligationer med tillhörande derivat.