Etiketter

,

Schweiz nationella parlament debatterar idag möjlighet till en nya parallell valuta uppbackad av guld från Schweiz guldreserv. Initiativtagare är politiker Ulrich Schlüer, Lukas Reimann från det schweiziska folkpartiet. Enligt den information vi har kunnat ta del av. Skall det ske en upplysningskampanj med trolig början i Juni månad i år. Så att man senare kan ha en folkomröstning bland medborgarna om den nya valutan.

Enligt förslaget skall en enhet av den nya Vreneli:n ha ett värde av fyra till fem Schweizsiska franc, till att börja med. Det skulle motsvara ca 35-40 Svenska kronor per ny Schweizisk Vreneli. Varje ny Vreneli skall vara uppbackad med 0,1 gram guld. Om förslaget blir verklighet kommer Schweiz att ha dubbla valutor. En som är uppbackad av guld från schweiz guldreserv och en som är knuten till Euron.

Det har debatterats mycket valutapolitik i Schweiz på den sista tiden. Det är först nu Schweizarna har fått känna på det inflationstryck som finns i hela övriga Europa, i och med att den Schweiziska Centralbanken upprätthåller en syntetisk valuta kurs koppling till Euron. Ett av de argument som framkommit är att inflationen var i genomsnitt 0,1% under den latinska myntunionen som Schweiz var en del av. Dagens inflation i Schweiz är enligt vissa bedömare betydligt mer än de ca 4% som har varit genomsnittet efter 1949 då Schweiz släppte sin guldstandard till förmån för Brenton Woods och senare det fiat (latin – låt det bli till) valuta system vi har i dag.