Etiketter

Filmen Thrive med svensk översättning.

Ett stort tack till youtube user sugminbajstolle för att ha postat filmen på youtube.

Thrive. En film alla bör se för att bilda sig en uppfattning om hur världen ser ut och varför.
Naturen tycks förlita sig på en kärna av återkommande mönster för att utveckla livet på alla nivåer -. Torusen en energi virvelström som du kan se överallt från atomer till galaxer och bortom.
Vad håller oss ifrån ett blomstrande? Efter en livstid resa för att driva den frågan, avslöjade min forskning att en liten grupp av finansiella eliten har fått kontroll över viktiga områden i våra liv – energi, mat, hälsovård, utbildning och mer – och är den enskilt största hotet mot mänsklighetens förmåga att frodas.

När jag forskat problemen i varje sektor av mänsklig aktivitet, kom jag till den chockerande insikten att praktiskt taget alla problem vi står inför är av människan orsakade. Om å andra sidan är problemen orsakade av människor, har vi en bättre chans att kunna fixa det när vi vaknar, avslöja korruption och anpassa allt efter naturliga principer.
// http://chemtrails-sverige.blogspot.se/