i Nord östra Colorado, U.S.A. med närliggande delstater. Vindstyrkor upp emot 27 meter i sekunden har uppmätts.
Thanks to BasehuntersChasing for sharing.