…och Sveriges berdskap är god ?

Thanks to ViVa Assyria and HARO for sharing !