Jag tror att börsen kommer att gå upp…

…upp i en ballong… för att sedan spricka. Sedan kommer det inte att finnas tillräckligt med fallskärmar till alla. Troligen fallskärmar till giriga gangster bankirer. Men inga till pensions- och fondspararna.