Det är troligen så att det är ”The Working Group on Financial Markets” a.k.a. ”The Plundge Protection Team” som agerar för att hålla priserna på aktier uppe.

Du kan läsa mer om The Plunge Protection Team på Wikipedia.

Enligt mitt tycke ser återhämtningen väldigt konstig och syntetiskt gjord. När en sund marknad bottnar och återhämtar sig ser det inte ut så, som det har gjort nu. Volymerna är fortfarande otroligt låga och volatiliteten alldeles för hög för att en sund botten och återhämtning skall bli av, efter ett avslutande kursfall, som jag inte har sett än.

Varför gör man då detta ingrepp i options och aktiemarknaderna och värde mätarna ? Det som media och allmänheten brukar kalla börsen.

Det kan finns flera anledningar.

1. Det finns ett val att vinna. 2012 är det val till president posten i världen så kallade största demokrati som alltid är AAA, även om de sunda kreditinstituten säger något annat. Du kanske inte tror det men det är i princip redan uppgjort vem skall bli USA nästa president. Ni kan gissa vem ?

Jo… Barack Hussein Obama den andre. Men för att han skall vinna måste man se till så att alla är glada och nöjda d.v.s att man kan säga på ett trovärdigt sätt att ekonomin har återhämtat sig, även om det egentligen inte skulle vara så.

En stor pussel bit i att få folk att tro att ekonomin återhämtar sig är att börserna har stigit så att man har bevis att Barack Hussein Obama den andre har lyckat vända världens största ekonomi genom att ha tagit i med hårdhandskarna mot den negativa och bångstyriga farliga fria marknaden, som gör folk arbetslösa. Ungefär på samma sätt som politikerna handgripligen klämmer till en av den fria marknadens aktörer inför TV-kamerorna i Ryssland.

2. Pensionspengarna är slut

Kanske har uttagen varit så pass större än insättningar i det som har kallats världens största pyramidspel. Det amerikanska social- och pensionsförsäkringssystemen. Nu när fyrtiotalisterna går pension räcker inte pengarna om börsen dyker ännu mer. Något drastisk måste göras så att tillgångssidan mirakulöst ökar eller bibehåller sitt värde. Så att bomben inte exploderar nu, inför valet.

3. Exploderande Derivat bomber

Derivaten håller på att explodera hos bankerna innan man lyckat lura ut dem på marknaden. Problemet är att ingen vill ha dem. Bankerna har misslyckats att kränga ut skiten innan den exploderade. Nu måste man manipulera tillbaks marknaden så inte fler explosioner sker. Den senaste tiden nedgång skedde ju inte, den var ju bara på låtsas.

4. Jobben, bidragen och bankerna måste räddas genom att folk börjar spara i fonder igen.

Jobben måste räddas. Speciellt de inom den s.k. finansindustrin. De bidrar till stora skatteintäkter och måste räddas till varje pris. Tänk om Wille ”fondmånglar” Vessla blir av med jobbet. Då kan ju inte politikerna lova nya ohållbara bidrag, skattelättnader och subventioner och sitta kvar vid köttgrytorna. Speciellt inte om det inte får kampanjbidrag från bankerna.

5. Ta bort intresset från guldet och råvarorna.

FED:s (som är en del av ”The Working Group on Finacial Markets”) husbanker så som JP Morgan påstås har stora korta och långa positioner utan täckning på råvarumarknaderna som de inte har lyckat realisera med vinst. Manipulationen har blivit en het och till och med juridisk fråga. Nu måste man få bort folk från de barbariska metallerna till varje pris. De måste sjunka i värde. De de blankningsförsök som har gjort har misslyckats. Samtidigt som deras långa positroner i koppar har raderats p.g.a. pga av ett stort sk. oväntat säljtryck från Kina och Asien. Nu måste man locka över (lura ?) små spekulanterna och spararna till börsen för de har ju en tendens till att göra som de där förbaskade kineserna, guld och silver fanatikerna gör.