Efter som man inte kan på ett bra och enkelt sätt skydda sig mot riksbankers penningmängds ökningar, och politikers oansvariga inflationsskapande köttgryts-tryckningar eller bankers oansvariga utlåning eller för att inte nämna risken för statlig konfiskation och bankernas och fondbolagens legala stjälande från ditt PPM konto. Så är det som jag kommer att presentera här nedan nog den näst bästa strategin och iden för ditt sparande på Premiepensionskontot.

Strategin lämpar sig bättre för den som snart skall gå i Pension eller vet med dig att du glömmer kolla upp ditt PPM konto emellanåt, och ser PPM-kontot som ett sparande till Pensionen. Men du vill också lära dig mer om hur den stora valutamarknaden fungerar.

Scenariot för strategin och portföljen.

De kommande åren kommer troligen ett stort deflationstryck att uppstå. Dessutom kan inte centralbanker skapa fler nya lån ur tomma intet än vad s.k. systemviktiga storbanker och konkursmässiga stater behöver för att hålla sina pyramidspel flytande. Då skulle hyperinflation snabbt kunna inträffa och det vill inte ens världens gangsterbankirer och centralbankschefer vara med om. För då kan de förlorar de makten och hela härligheten, inkl bonusen.

Därför kommer man att låsa in resurserna och papperslapparna i bankerna, med dålig tillväxt som följd. Så att inte fattig-Svensson inte får tag på dem och sätter sprätt på dem, eller ännu värre. Börjar betala av lånen med dem.

Ja du skall aldrig underskatta vad gangster bankirer, och populistiska politiker och för den delen vad centralbankschefer kan göra.

På detta sätt tror man sig kunna trycka ned inflationen och spä ut den över tid istället, så att det inte märks. Man kan också tänka sig att detta skall hålla råvarupriserna och priset på guld under kontroll, med hjälp av övriga aktioner i marknaden som naken blankning av råvarupapper utan tillgång bakom.

Det är därför en av anledningarna till att ni inte ser någon råvarufond eller guldfond i portföljen. Som extra likvid säkerhet och som exponering mot företag, tillväxt och inflation kommer vi att inneha Spiltan räntefond Sverige som innehar företagsobligationer och aktieindexfonden Avanza Zero i olika hög grad.

Strategin bygger på att spela med i det spel som de systemviktiga pyramidbankerna har skapat. Vi kommer att spela parten som aldrig gör ett bett mot centralbanker och riksbanker. Vi kommer att vara en del i att lösa deras problem, och det hoppas vi bli belönade för. Strategin har kallats Follow the FED och går för närvarande ut på att köpa obligationer med lång löp tid och relativt hög ränta och hoppas på att centralbankerna trycker ned och kan trycka ned räntorna på konstgjord väg. Då uppstår en räntedifferens mellan de gamla långa stats och bank papperna och de nya korta. Vi kan då ta del av både ränta och kapitalstegringen på de långa statsobligationerna.

Riskerna

Riskerna är dock att vi kan få för liten ränta jämfört med risken vi tar, och vad den officiella inflationen är. Dels att riksbanker och centralbanker med FED i spetsen inte kan hålla ned räntorna längre på konstgjord väg. Kanske på grund av att det inte dyker upp tillräckligt med köpare på ränteobligationsauktionerna som har hänt i PIIGS länderna. Därför håller vi oss ifrån de länder som sitter och inte är den utlånande motpart.

Där av valet av fonderna BL-Bond dollar och AMF räntefond lång och som hedge(skydd) mot ökad officiell inflation använder vi Öhman Realobligationsfond.

Här kommer portföljen

551804 BL – Bond Dollar 13 % 25%
574293 AMF Räntefond Lång 8 % 25%
734491 Avanza Zero – fonden utan avgifter -9 % 3 %
787382 Öhman Realobligationsfond 7 % 25%
972497 Spiltan Räntefond Sverige 1 % 22%

De sista procentsiffrorna är aktuellt innehavet och de innanför är värdeökningen år 2011

Det var Alles. Jag kommer förhoppningsvis att uppdatera PPM-portföljen med tiden.