Oljepriset i WTI räknat steg idag ytterligare ca 2 USD/fatet idag. Om oljepriset fortsätter i samma takt uppåt. Kan du enkelt räkna med vad oljepriset kommer att kanske va om tre månader.

100+(90*2)= 280 USD/fatet första April. Det skulle motsvara ett bensinpris på ca 38 kr/litern vid pump om inte efterfrågan är död innan dess, eller ransonering införts.

Vilka aktier kan då gynnas av detta oljechock spökes framfart.

Jag tror på att…

Den gamla svenska rederiet Frontline kan va en kandidat, som nu mera är lokaliserat till Bermuda och har Norsk huvudägare. Den finns att köpa på NYSE och Oslobörsen.

En annan kandidat kan vara (Stenas) Concordia Maritime som är noterat på Stockholmsbörsen) och som får ett nytt hypermoderna bränslesnålt fartyg levererat snart, som kan sättas in på spotmarknaden.

Utdelning väntar i båda bolagen som säkerhet om oljechocks spöket skulle komma av sig, och ned sidan ser jag som begränsad på kort sikt. Frontline är snart skuldfritt genom närliggande nyemission och Concordia har många fasta kontrakt och har visat stabil lönsamhet även under de svåraste typerna av marknad.