Öhman J:r fondkommission har blivit uppköpta med hjälp av OPM-pengar. Av ett företag utan känd historik som heter Pareto. Namnet får en att rugga. Skall de i toppen roffa åt sig mer än 80% av pengarna ? och massan, det inte bliva något till ?

Allt ser mycket osäkert ut. Jag tror inte de nya ägarna har fondspararnas bästa för ögonen. Dessutom ingår det personer i ledningen som jag inte kan lita eller litar på, och än mindre skulle ge mina pengar till.

Dessutom sackar Öhman Realobligationsfond betänkligt efter. Man kan inte tolka det på annat sätt än att det är misstänkt frontrunning. Frontrunning är när någon vet och utnyttjar informationen vad fonden skall köpa här näst, och kan därmed bjuda upp priset och roffa åt sig en slant. Medan fondspararna är de stora förlorarna som alltid måste köpa dyrt, och kanske t.o.m. sälja för billigt.

Därför åker fonden ut med buller och bong. Vi tar de fiktiva slantarna och köper ett annat oftast inflation skyddat fondpapper. Nämligen en aktieindexfond, som äger aktier i OMX Stockholms 30 största börsföretag. Som belöning slipper vi i alla fall fondavgiften.

Jag tar också in en lång global räntefond med tyngdpunkt på Finland, Tyskland och Nederländerna. De länderna har en stor exportindustri och ett relativt stort sparande och en statsbudget i balans. Så är också fallet i de övriga länderna fonden innehar som t.ex. Peru, Brasilien och Mexiko.

Risken för fallisemang al á PIIGS ser jag som liten och räntorna är troligen generellt på nedgång i dessa stabila och nya stabila tillväxtländer.

Till sist ökar vi vår korta ränteposition från 22% till 24% ifall något negativ och överraskande skulle hända.

Den nya fördelningen
551804 BL – Bond Dollar – 25%
574293 AMF Räntefond Lång – 25%
734491 Avanza Zero – Fonden utan avgifter – 13%
972497 Spiltan Räntefond Sverige – 24 %
515973 BL – Global Bond – 13 %

Notera – Avanza Zero blir vår nya hedge mot inflation.