B-52_releases_the_MOP_during_a_weapons_test
Bilden ovan: En B52:a släpper en 13 tons Massive Ordnance Penetrator Bomb, under försök i Nevada öknen – USA – År 2009 Bild: USAF / Public Domain

Bombkostnadernas utveckling efter 1973 i svenska kronor. Uppskattad lägsta genomsnittskostnad. Baserat på uppgifter från diverse militära tidskrifter genom åren. Ej inflationsjusterade svenska kronor.

1973 – 5.000 kr – Yom Kippur kriget och Vietnamkriget – Pansarbrytande precisionsbomber och Multi-Napalm bombning
1982 – 250.000 kr – Falklandskriget – Laserstyrda bomber, TV-guidade bomber och Sjömålsrobotar
1991 – 1.000.000 kr – Gulfkriget – Kryssnings missiler och Scuds
2003 – 5.000.000 kr – Operation Iraqi Freedom (Andra Gulfkriget / Irak kriget) – Klusterbomber
2011 – 20.000.000 kr – Operation Free Libya – Bunkerbomber
201? – 200.000.000 kr eller mer – Operation IRAN ? – Interkontinentala Kärnvapen och Multi Ordinance Air- / Massive Ordnance Bunker-Buster(Penetrator) Bombs ?

Anar ni bomben ?