USA:s konkursfärdiga gangsterbankers, med sina trading-avdelningar och hedgefonder i skatteparadis, rusar rakt fram, i ett övergirigt och ett för upplystas del, desperat försök att vinna tillbaks och skuta över de stora förluster som finns på europeiska medborgare. Förluster som för tillfället är undanstoppade i bl.a. i de komplexa derivatuppläggen som inte kan avslutas (enligt U.s.a. finansminister T. Geitner och f.d. centralbankschef och turbo derivat specialist) eller kanske rättare sagt inte får avslutas, för att undvika sanningen och kaos i de riggade derivatstyrda marknaderna.

De rusar rakt i den Europeiska fällan, medan övriga mer bildade och smartare aktörer i s.k. före detta s.k. u-länder och t.o.m. fiendeländerna i Asien, köper guld. Så mycket som möjligt, under så ordnade former som möjligt, utan att tumult uppstår, utan att någon känner sig nedtrampad, tappar ansiktet eller hakan eller känner sig missgynnad. Allt sker utan rubriker, utan att de TV-tittande i väst behöver få reda på något eller bry sig, till en allt högre volym av distraktion ordnad av de som tar, utan att ge och inte gillar varken frihet eller en fri marknad. Men alla får va med att köpa och det är den fria marknaden, i tillfällig symbios med det socialistiska Kinas styrande elit, som håller i den civiliserade organisationen och takt pinnen, och de vill gärna att du vaknar upp och hänger med nu innan det är försent. Har du vaknat upp ? eller tror du fortfarande att sparande på banken, och i riksgälden kommer att vara bra och bekymmersfritt, utan sorg, när pensionen knappt köper mat för dagen ?

ECB kommer att sänka räntan i ett avgörande hammarfall, som kan följas av flera från en mörknade himmel, efter att Bundesbank har fått skäran på plats med tysk precision, bakom fiendens bakre linjer. Nu, efter att det ryska plundrande kapitalet har börjat förstå vad en hammare och en skära kan göra för deras förmögenheter och har rusat in i inte bara guld, men även i lång i Euro obligationer och kort i övriga europapper, till det förenade Tysklands fördel. Efter att tyskan Merkel med stort förtroende och stöd kunnat sätta en avgörande plump i mötesprotokollet. Allt med den nyvalde ryssens hjälp, att övertala den kinesiska eliten att stötta Bundesbanks och Tysklands Europa till varje pris, bakom stängda dörrar i den förbjudna staden i Peking.

När hammaren väl faller, blir det kaos och panik, på bankernas och politikernas riggade och derivatstyrda marknader. Propagandan tutar ut i distraktion att Europa faller, medan någon domderar ut att alla måste spara och pensionsspara mer. Medan det i själva verket är U.S.A.:s framtid som faller, och att det är början till att allt hårt och seriöst pensionssparande, försvinner ut i intet eller i lömskt i svart hål, av elektroniskt papper. Medan världens befolkning kommer att få ta lidandet, när pyramidspelet och bubblan börjar pysa ut, i deflation, penningmängdsökningar, prisinflation, misär, krig och konflikter.

Men folk världen över som har förmåga att någorlunda se igenom propagandan och lögnerna och lagt sin tro hos mammon, kommer att lägga all sin uppmärksamheten på guldets framfart. Medan allt annat i papper bara fortsätter att falla.

En ny tid börjar och den trötta och gamla aktiestinsen med sin fallande börsportfölj börjar vinka av det nya snabba guldtåget på den höghastighetsbanan som den fria marknaden har jobbat och arbetat hårt på i åra tal utan minsta belysning från den korrupta gammalmedierna, som lever kvar i det förljugna och det förgångna. I desperation försöker de få vanliga människor att chansa och satsa, så att de blir spelare på derivatprodukterna och plundrade på sparandet, och så att de tror på och satsar på toppfonderna och det skinande guldpappren. Så att själva kan överleva ännu en dag, i ett ovärdigt och mentalt väldigt påfrestande falskt och oärligt liv, med drogerna som räddning.

Till sist börjar ropen höras från desperata banker i väst med sina lakejer i media ”Fed måste trycka, nu !” och F.E.D. ordförande Ben Bernake har till sist inte något val än att i enighet besluta att öka penningmängden ytterligare. Då de det inte går att sänka den redan låga räntan, som redan är nere på noll. Detta skapar början på en guldbubbla utan dess like i världshistorien.

Samtidigt kommer amerikanska politiker börja smida planer på nya förbud och regler. Som t.ex.  förbud att föra ut U.S. dollar ur landet (för att det är opatriotisk, enligt dem) om US-dollarn nu inte kan deprecieras nedåt i en spiral, med någon annan mer drastisk metod som priskontroll eller något liknande. Detta görs i ett desperat försök att stötta de bankrutta bankerna och stödja F.E.D. medan vanligt folk i USA är insatsen, till de sämsta oddsen att behålla sin nuvarande livsstil som någonsin funnits.

E.C.B. och centralbanker kontrar med att redovisa de penningmängdsökningar som de redan gjort, medan de uppfattas som nya för det flesta. Detta gör att skuldbördan blir övermäktig och flyttas framåt över världen och tillbaks över det gamla tynande riket i väster, byggt på skuld, i lösan sand. Det blir en kapplöpning i prisinflation och penningmängdsökningar. Följt av upplevd depression, och deflation, där att bli torsk på lånen och att man tvingas gå i från på hus och hem, och bil blir lika vanligt som att någon har en dålig dag. Detta blir början på det nya, som kommer till att leda till ett tredje världskrig förutspått av så väl Nostradamus, som våra tiders Gelente.

Det blir början på en mörk period i mänsklighetens historia, där människans värde sänks nya låga nivåer, för korrupta byråkraters, politikers och finansmänniskors snabba vinning och profiterande på kortlivade diktatoriska och lemlästande regimer, diktatorer, pyramidspel och pyrrus segrar. Alltid lika starkt närda av människor hat, avundsjuka, hopp, girighet och förtvivlan och sökande efter den store ledare, eller en ny gud som skall leda mänskligheten ut ur eländet och misären.

Ur askan kommer en ny sorts själv tänkande och själv ledande människa, med själv lärande, med bildning som grund, att resa sig ur eländet. En stark människa med solida värde grunder som är immun att lägga sitt dyrbara liv och framtid i andras händer och förutsägbara öden.