Street Racing är Coolt ! och det är roligt att drifta på andras bekostnad, eller hur ? Bara 20 skadade och 4 allvarligt skadade. Men inga större skador på bilen.
Thanks to FreakShOw for sharing